УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦІ / УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ / УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ / ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ / АРХІВНИЙ СЕКТОР / СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї / ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ / ВІДДІЛ ОСВІТИ / ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ / СЕКТОР ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА / СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦІ

Адреса: 07541, Київська область, місто Березань, вулиця Набережна, 4

Тел.: (04576) 6-29-03; 6-24-83; 6-46-85

https://upszn-berezan.com.ua/kontakty/

 

Москаленко Лариса Аркадіївна,

Начальник управління соціального захисту населення та праці  виконавчого комітету Березанської міської ради

каб. № 3; тел. 6-29-03

 

Клименко Валентина Володимирівна, 

Заступник начальника управління соціального захисту населення та праці  виконавчого комітету Березанської міської ради

каб. № 5; тел. 6-24-83

 

Відділ бухгалтерського обліку  та звітності : 

Начальник відділу Малинка Наталія Леонідівна,

каб. № 9; тел. 6-27-73

 

Основними завданнями відділу є:

-Координація розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни;

-Організовує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву;

-Планування та розробка планів асигнувань та складає кошториси витрат на утримання управління та на проведення заходів по соціальному захисту населення в місті;

-Забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни;

-Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

 

Відділ прийому громадян

Начальник відділу  Яренко Наталія Валеріївна

каб. № 2; тел. 6-25-74

Забезпечує прийом документів, надає консультації щодо призначення:

-Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

-Допомога при народженні дитини.

-Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

-Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

-Допомога при усиновленні дитини.

-Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

-Допомога на дітей одиноким матерям.

-Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

-Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію.

-Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

-Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги.

-Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

-Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

-Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

-Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

 

Відділ  державних соціальних інспекторів

Яковець Оксана Юріївна

каб. № 2; тел. 6-25-74

Основними завданнями є:

-здійснює контроль за використанням бюджетних асигнувань, передбачених для надання субсидій та адресної соціальної допомоги;

-перевіряє достовірность та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, що звертаються за призначенням субсидій та державної соціальної допомоги;

-стягує надміру виплачені кошти по субсидії та  державним соціальним допомогам,  контролює  їх повернення;

-займається перевіркою особових справ одержувачів субсидій, державних соціальних допомог ;

-проводить перевірки матеріально-побутових умов громадян, що звертаються за призначенням допомоги, на підставі яких складаються акти обстеження;  

 

Відділ по обслуговуванню пільгових категорій населення

Начальник відділу Омелян Наталія Григорівна

каб. № 14; тел. 6-30-42 

каб. № 15; тел. 6-30-68


Основними завданнями відділу є:

-з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення здійснює призначення та виплату одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам;

-у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

-здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

-організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, учасників антитерористичної операції, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій замість санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

-забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

-у сфері соціального обслуговування та надання соціальних послуг населенню сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів психічно хворих громадян;

-у сфері соціальної інтеграції інвалідів здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

-здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

-направляє інвалідів та дітей-інвалідів, учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ;

-визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації;

-інформує місцевий центр зайнятості про інвалідів, які виявили бажання працювати;

-бере участь у створенні безперешкодного середовища для мало мобільних категорій населення;

-забезпечує ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ);

-здійснює виконання чинного Законодавства по внутрішньо переміщених осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

 

Відділ прийняття рішень щодо надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій

Начальник відділу Лисина Олена Віталіївна

каб. № 8;ел.6-46-85       

       - забезпечення в межах своїх повноважень виконання чинного законодавства;
     - правильна та своєчасна обробка прийнятих документів для призначення встановлених законодавством державних соціальних допомог;

- надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

-прийняття рішень про призначення (перерахунок), або відмову в призначенні (перерахунку) соціальних допомог відповідно до вимог чинного законодавства;

-складання і подання в установленому порядку звітності;
-вдосконалення методики організації роботи на основі впроваджень сучасної інформаційної технології, використання банку даних комп’ютерної техніки.

 

Відділ з питань праці

Начальник відділу 

каб. № 6;тел. 6-46-85       

 

-забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

-здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

-здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

-забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

-бере участь у розробленні місцевої програми зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

-забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

-інформує місцевий  центр зайнятості про інвалідів, які виявили бажання працювати ;

-бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

-представляє інтереси управління в судах та інших державних органах під час розгляду цивільних та адміністративних спорів;   

-надає роз’яснення законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності управління;

-проводить прийом населення з питань опіки і піклування;

-здійснює розгляд звернень від громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу та вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги. 

 

Відділ ведення персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Начальник відділу Дика Наталія Миколаївна

каб. № 7;тел. 6-41-31       

 

-створення та ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків м. Березань;

-прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

-організація роботи щодо надання населенню пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

-проведення звірок інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

 

Відділ здійснення соціальних виплат

Начальник відділу Малюченко Ірина Дмитрівна

каб. № 11;тел. 6-37-07       

 

-Здійснення в установленому порядку виплату допомог та компенсацій одержувачам соціальних виплат;

-Здійснення відшкодування підприємствам, установам та організаціям видатків, пов’язаних з наданням житлових субсидій, виплати компенсацій та допомог;

-Проводиться відкриття, ведення та закриття особових рахунків одержувачів допомог, ведення розноски виплачених сум, їх облік, ведення книг реєстрації особових рахунків.

 

Відділ організаційного, юридично-кадрового та господарського забезпечення

Начальник відділу Іваниш Наталія Володимирівна

каб. № 6;тел. 6-24-83       


-Підтримка функціонування апаратно-програмних засобів у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України, а також єдиного комп’ютерно-інформаційного і телекомунікаційного середовища.

-Узагальнення практики застосування програмного забезпечення при призначенні та виплаті компенсацій та допомог і Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги,

-Надання консультативної, інформативно-довідкову та практичну допомогу спеціалістам управління щодо використання програмного забезпечення АСОПД/КОМТЕХ, ЕДАРП, ЄІБДВПО

-Здійснення та контроль обміну інформації між управлінням та Департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, інформаційно-обчислювальним центром Міністерства соціальної політики України.

 

Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Директор - Таран Тетяна Павлівна

Телефон - 045-766-24-62