УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦІ / УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ / УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ / ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ / АРХІВНИЙ СЕКТОР / СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї / ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ / ВІДДІЛ ОСВІТИ / ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ / СЕКТОР ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА / СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї

Адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 1, м. Березань, Київська область, 07541
тел./факс: (04576) 6-49-36; 6-35-86

e-mailssd_1034@ukr.net

 

Начальник служби - Рощина Світлана Олександрівна

Головний спеціаліст - Андрєєва Світлана Валеріївна

 

Завідувач сектору сімейних форм виховання - Верес Леся Олександрівна

Головний спеціаліст сектору сімейних форм вихованя - Менько Богдана Вячеславівна

 

Додаток № 11

до рішення Березанської міської ради

від 26 січня 2016 № 57-06-VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету

Березанської міської ради

(нова редакція)

 

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Березанської міської ради (далі - Служба) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Березанської міської ради, що підпорядковується виконавчого комітету Березанської міської ради, а також підзвітний і підконтрольний службі у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації.

Служба є бюджетною, неприбутковою установою.

 

2. Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законо­давством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, рішеннями Березанської міської ради, рішеннями виконкому Березанської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

4.Організаційна структура та штатна чисельність служби у справах дітей та сім’ї затверджується рішенням міської ради.

До структури служби входять 2 сектори: сімейних форм виховання; соціальної підтримки.

Сектори діють на підставі положень, що затверджуються наказом служби у справах дітей та сім’ї, підпорядковуються начальнику служби у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Березанської міської ради.

 

4.1.Сектор сімейних форм виховання

Основні завдання:

- реалізація державної політики з питань забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному

 

 

середовищі або в середовищі, максимально наближеному до нього;

- забезпечення реалізації державної політики з питань усиновлення та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- популяризація усиновлення та сімейних форм виховання;

- ведення справ з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей,

- влаштування дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної, методичної та консультаційної допомоги в питаннях забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному середовищі або середовищі, максимально наближеному до нього.

 

4.2 Сектор соціальної підтримки

Основні завдання:

- виявлення та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- соціальна підтримка сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі осіб, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми;

- здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

- соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

- соціальна підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- інформування населення про соціальну підтримку, яка надається відповідно до законодавства;

- впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

- профілактика негативних проявів (пияцтво, наркоманія, насильство в сім’ї, асоціальна поведінка) серед населення;

- організація та проведення заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

 

5. Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сім'ї, що включає:

1) захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

3) профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

4) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

5) підтримку та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

6) поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;

7) протидію торгівлі людьми;

8) попередження насильства в сім'ї;

9) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

10) протидію будь яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери управління Служби;

11) підготовку пропозицій до проектів місцевих програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сім'ї;

12) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;

13) координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї;

14) організацію на території міста соціального обслуговування дітей та сімей, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

15) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами міськвиконкому законодавства України з питань

реалізації державної політики у сфері, що віднесено до компетенції Служби, надання їм організаційно-методичної допомоги;

16) залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії

торгівлі людьми та сприяння їм в здійснення цієї діяльності в межах своїх повноважень.

 

6. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

 

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень служби у справах дітей та сімї Київської обласної державної адміністрації, рішень Березанської міської ради, рішень міськвиконкому, розпоряджень міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб;

- здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

- надає адміністративні послуги;

- аналізує стан та тенденції соціального розвитку міста та вживає заходів до усунення недоліків;

- вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста;

- вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- розробляє проекти розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- бере участь у підготовці звітів міського голови;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Служби, міськвиконкому та міської ради;

- готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби, Київській обласній державній адміністрації;

- здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері, що віднесена до компетенції Служби, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання міськвиконкому;

- співпрацює з управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради та відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради щодо реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

 

У сфері захисту конституційних прав та законних інтересів дітей:

- забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей;

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на соціально-правовий захист дітей, профілактики негативних проявів серед них, запобіганню дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед дітей;

- здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавством України порядку надання пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

- здійснює з питань, що належать до її компетенції, координацію та методологічне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу;

- організовує разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту

прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них;

- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- забезпечує сприяння громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту дітей;

- визначає пріоритетні напрямки поліпшення в місті становища дітей, їх соціального захисту, сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей;

- разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, громадськими організаціями готує статистичні та інформаційні матеріали про збереження і захист конституційних прав та законних інтересів дітей, причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий досвід з питань соціального захисту дітей;

- забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей;

- здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими;

- ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені та видає їм направлення для знайомства з дитиною;

- забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти” (далі – ЄІАС "Діти”);

- здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС "Діти”;

- у встановленому порядку вирішує питання щодо надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 

У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг:

- визначає потребу міста у соціальних послугах для дітей та сімей, готує та подає міському голові пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

- забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності соціальних закладів, установ та служб в тому числі створених громадськими організаціями та приватними особами в реалізації державної політики з питань дітей та сім'ї;

- контролює і координує роботу структурних підрозділів міськвиконкому з питань дітей та сім'ї стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері захисту прав та інтересів дітей та сімей, надає їм практичну, консультативно-правову та організаційно-методичну допомогу;

- визначає пріоритетні напрямки проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

- контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- визначає потребу в розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей та здійснює контроль за їх діяльністю в межах своєї компетенції;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги, сім’ям з дітьми, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім'ям, в тому числі, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей та сімей.

 

У сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- готує пропозиції до проектів регіональних програм поліпшення становища сім’ї;

- забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо сімей;

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

- координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

- здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та

організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;

- розробляє і виконує власні та підтримує громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та сімей;

- проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Служби, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

7. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими до виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі

порушення прав та інтересів дітей та сімей;

5) проводити роботу серед дітей та сімей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей усіх форм власності;

8) запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;

9) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, службами у справах дітей;

10) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

11) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

12) разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, кримінальною міліцією у справах дітей відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей та сім'ї;

13) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

14) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

8. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, а також підприємствами, установами та організаціями, благодійними організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації,

необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з Київською обласною державною адміністрацією.

 

10. Начальник Служби:

 

- здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

- здійснює добір кадрів;

- подає на затвердження міській раді положення про Службу;

- затверджує положення про структурні підрозділи Служби, а також затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;

- планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міськвиконкому;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Березанської міської ради;

- представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міськвиквиконкому, підприємствами, установами та організаціями;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

- подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного розпису Служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису Служби;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

- забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- звітує перед міським головою головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повинен мати:

- вищу освіта відповідного професійного спрямування;

- стаж роботи за фахом на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років

11. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності

та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує виконавчий комітет міської ради.

12. Утримання Служби здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на

утримання Служби в межах виділених асигнувань визначає міська рада. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює виконавчий комітет Березанської міської ради. Кошторис та штатний розпис Служби затверджуються у встановленому порядку міським головою.

 

13. Служба є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 Секретар ради Л.А. Москаленко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ служби у справах дітей

та сім’ї виконавчого комітету

Березанської міської ради

від 11 лютого 2016 № 3

начальник служби

________________Рощина С.О.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор соціальної підтримки

служби у справах дітей та сім‘ї

виконавчого комітету Березанської міської ради

 

Загальні положення:

1. Сектор соціальної підтримки служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

3. Сектор утворюється, реорганізується та ліквідується Березанською міською радою. Координацію, контроль за діяльністю Сектору здійснює служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради.

4. Сектор діє на підставі положення, яке затверджується наказом начальника служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради. Організаційну структуру та штатний розпис Сектору затверджує Березанська міська рада.

5. Основними принципами діяльності Сектору є: законність; соціальна справедливість; раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; доступність та відкритість; конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм; додержання і захист прав людини; адресність та індивідуальний підхід; добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг; комплексність та системність під час надання соціальних послуг; дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

Основними завданнями Сектору є:

1. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді.

2.Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах по потребують сторонньої допомоги.

3.Здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

4.Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

5.Профілактика негативних проявів (пияцтво, наркоманія, насильство в сім’ї, асоціальна поведінка) серед населення.

6.Організація та проведення заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

7.Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1. Здійснює виявлення та веде облік: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці.

2. Проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи.

3. Здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема: забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми; забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей; здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань; здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам; здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів.

4.Здійснює соціальну та/або психологічну підтримку учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організовує надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.

5.Здійснює профілактику негативних проявів (пияцтво, наркоманія, насильство в сім’ї, асоціальна поведінка) серед населення;

6. Організовує та проводить заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

7. Інформує населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.

8. Проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій.

9. Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства.

10.Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи.

11.Дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

12.Забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних”.

13.Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин.

14.Сектор має право: надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих програм з питань, що належать до їх компетенції; залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції; вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді; здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

15.Сектор надає послуги на безоплатній основі.

Керівництво Сектором та організація його діяльності:

1. Сектор очолює завідувач, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови, працює відповідно до посадової інструкції, здійснює виконання покладених на Сектор завдань та несе відповідальність за їх виконання.

2. В секторі працюють фахівці з соціальної роботи, які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням голови Березанської міської ради.

3. Обов’язки завідувача Сектору, у разі його відсутності, виконує фахівець з соціальної роботи.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ служби у справах дітей

та сім’ї виконавчого комітету

Березанської міської ради

від 11 лютого 2016 № 3

начальник служби

________________Рощина С.О.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор сімейних форм виховання

служби у справах дітей та сім‘ї

виконавчого комітету Березанської міської ради

 

Загальні положення:

-сектор сімейних форм виховання служби у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Березанської міської ради (далі – Сектор) є структурним підрозділом служби у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Березанської міської ради і створюється з метою реалізації покладених на службу у справах дітей повноважень щодо реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному середовищі або в середовищі, максимально наближеному до нього;

-в своїй діяльності працівники Сектору керуються Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, наказами Міністерства соціальної політики України, Положенням про службу у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Березанської міської ради та цим положенням;

-положення про Сектор затверджується наказом начальника служби у справах дітей та сім‘ї;

-Сектор підпорядковується начальнику служби у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Березанської міської ради.

 

Основними завданнями Сектору є:

 

-забезпечення реалізації державної політики з питань усиновлення та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-популяризація усиновлення та сімейних форм виховання;

-ведення справ з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей, влаштування дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

-ведення ЄІАС «Діти»;

-надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної, методичної та консультаційної допомоги в питаннях забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному середовищі або середовищі, максимально наближеному до нього.

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

-забезпечує реалізацію покладених на службу у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Березанської міської ради повноважень з питань усиновлення та розвитку сімейних форм виховання;

-організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану здійснення в місті заходів, спрямованих на забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному середовищі або середовищі, максимально наближеному до нього;

-здійснює заходи спрямовані на популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-надає необхідну методичну, практичну, консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам з питань, що належать до його компетенції;

-координує зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у вирішенні питань усиновлення дітей, ведення справ з опіки та піклування, влаштування дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

-сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, під опіку піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

-здійснює контроль за вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

-організовує роботу щодо ведення справ з опіки, піклування, влаштування дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня з питань, що належать до його компетенції;

-бере участь у розробці і реалізації місцевих програм, спрямованих на забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей в межах своєї компетенції;

-готує матеріали (звіти) з питань що належать до компетенції Сектору;

-розглядає в установленому порядку заяви, звернення та пропозиції громадян з питань усиновлення та розвитку сімейних форм виховання;

-здійснює розробку проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Сектору;

-веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Сектору;

-виявляє та веде облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-веде місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими;

-забезпечує оформлення документів для постановки дітей на регіональний облік дітей, які можуть бути усиновлені;

-здійснює заходи щодо підготовки кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки та батьки вихователі;

-готує запити до державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій, громадян з питань, що стосуються діяльності Сектору та належать до його компетенції;

-забезпечує реалізацію покладених на службу у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Березанської міської ради повноважень з питань захисту та збереження права неповнолітніх на житло, а також діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції;

-здійснює інші функції, які випливають з покладених на службу у справах дітей та сім‘ї виконавчого комітету Березанської міської ради завдань, що належать до компетенції Сектору.

 

Керівництво Сектором та організація його діяльності:

-Сектор очолює завідувач, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови Березанської міської ради, працює відповідно до посадової інструкції, здійснює виконання покладених на Сектор завдань та несе відповідальність за їх виконання;

-у Секторі працює головний спеціаліст, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови Березанської міської ради;

-обов’язки завідувача Сектору, у разі його відсутності, виконує головний спеціаліст Сектору відповідно до розподілу обов’язків.