Міський голова / Секретар ради / Депутати

Секретар ради

Гура Сергій Васильович

 

Коли обраний: 06.01.2023 р.

Число, місяць і рік народження: 07.08.1979 р.

Місце народження: Київська область, Баришівський район, с. Садове

Партійність: Політична партія «Березанська громада»

Освіта: Вища

Що закінчив, де, коли: 

1.НТУУ "КПІ" в м. Київ в 2000 році.

Спеціальність за освітою: Комп'теризовані системи.

2. Міжрегіональна Академія управління персоналом в 2009 р.

Спеціальність за освітою: управління персоналом і економіка праці за кваліфікацією економіста, менеджера персоналу.

Місце роботи та посада: секретар ради

 

 

Загальні функціональні повноваження

1. Скликає:

сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради; веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»;

2. Організує:

підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради; за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

3. Забезпечує: 

своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.