Міський голова / Секретар ради / Депутати

Секретар ради

Сивак Олег Володимирович

 

Коли обраний: 05.04.2023 р.

Число, місяць і рік народження: 11.07.1981 р.

Місце народження: Житомирська область, м. Ружин

Партійність: Політична партія «Лівобережна громада»

Освіта: Вища

Що закінчив, де, коли: 

Військовий інститут телекомунікацій та інформації

НТУУ "КПІ" в м. Київ в 2003 році.

Спеціальність за освітою: захист інформації з обмеженим доступом.

Місце роботи та посада: секретар ради

 

 

Загальні функціональні повноваження

1. Скликає:

сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради; веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»;

2. Організує:

підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради; за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

3. Забезпечує: 

своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.