Повідомлення про наміри

19.01.2023

ПП «МАРІАМ-С» що розташовується за адресою: 07540, Київська область, Броварський район, м. Березань, вул. Шевченків Шлях, 220 повідомляє про намір отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин.

Основною діяльністю ПП «МАРІАМ-С» за КВЕД є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Основним джерелом забруднення є котельня, дизельний генератор та технологічне обладнання. У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксин азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,487292 т/рік, оксиди вуглецю – 1,322303 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,077935 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,187700 т/рік, метан – 0,313265 т/рік, вуглецю діоксид – 269,968577 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,026068 т/рік, ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть – 0,00000022 т/рік, акролеїн – 0,002620 т/рік, спирт етиловий – 0,032147 т/рік, кислота оцтова – 0,043650 т/рік, ацетальдегід (оцтовий альдегід) – 0,002880 т/рік, натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,075116 т/рік, фреон – 0,066000 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,508396 т/рік. Сумарні валові викиди становлять – 273,113949 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Київська обласна військова адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-84-11, е-mail: zvern@koda.gov.ua.

<<< До списку усіх оголошень