Засоби масової інформації / Соцзабезпечення / Адресний реєстр / МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ) / ПРОТОКОЛИ РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ) / Березанське управління Броварської філії Київського обласного центру зайнятості / Нормативна база / Оприлюднення рішень, прийнятих зборами співвласників щодо управління багатоквартирним будинком / ІНФОРМАЦІЯ ТИМЧАСОВО НЕДОСТУПНА / Паспорт бюджетної програми 2023 рік / Паспорта бюджетної програми 2024 рік / Бюджетний запит на 2024 рік

Соцзабезпечення

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям

Для призначення соціальної допомоги подаються:

-заява батьків-вихователів і одного з прийомних батьків;

-рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

-документи, що підтверджують статус дитини;

-довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю;

-довідка з місця навчання про розмір стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю;

-копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину-інваліда, виданих в установленому МОЗ порядку.

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Для призначення соціальної допомоги подаються:

 1. Заява про призначення допомоги,  що складається за формою,  затвердженою Мінсоцполітики;

 2. документ, що посвідчує особу;

 3. декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців;

 4. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

 5. довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;

 6. копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;

довідка про відкриття рахунку у банку на соціальні виплати

 

Компенсаційна виплата особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80 років

Призначається:

– одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи);

– малозабезпеченим інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності.

       Для призначення допомоги на догляд додатково подаються:

 1. висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);
 2. довідка про вид, розмір пенсії і період, на який вона призначена  від органів, які призначили особі пенсію;
 3. довідка – атестат про припинення виплати раніше призначеної надбавки на догляд.

Призначається працездатним непрацюючим особам з дня звернення.

Перелік необхідних документів:

 1. заява про призначення компенсації;
 2. паспорт або документ, що посвідчує особу одержувача державної соціальної допомоги;
 3. довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення – для особи, за якою здійснюється догляд;
 4. паспорт або документ, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд;
 5. документ, який підтверджує, що особа не працює: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа – підприємець;
 6. за відсутності трудової книжки – заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки;
 7. витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (для осіб, визнаних інвалідами І групи) – для особи, за якою здійснюється догляд.

 

Для призначення соціальної допомоги подаються:

 1. Заява про виплату винагороди, що складається за формою,  затвердженою Мінсоцполітики;
 2. копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації;
 3. довідка про відкриття рахунку у банку на соціальні виплати.

            Орган соціального захисту формує особову справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України про присвоєння жінці почесного звання “Мати-героїня”, що зберігається протягом п’яти років після виплати винагороди.

Уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

 

Для призначення соціальної допомоги подаються:

 1. Заява про призначення допомоги,  що складається за формою,  затвердженою Мінсоцполітики;
 2. копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
 3. декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204) (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги);
 4. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
 5. рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
 6. довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
 7. Ø  повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено;
 8. довідка про відкриття рахунку у банку на соціальні виплати.

Для призначення соціальної допомоги подаються:

 1. Заява про призначення допомоги,  що складається за формою,  затвердженою Мінсоцполітики;
 2. документ, що посвідчує особу;
 3. інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);
 4. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
 5. 5.      декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;
 6. 6.      копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);
 7. довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання,;
 8. довідка про відкриття рахунку у банку на соціальні виплати.

 

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

При собі потрібно мати наступні документи:

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– оригінал і копію посвідчення багатодітної сім’ї;

– оригінал і копію посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (на дітей яким виповнилося шість років);

– оригінали та копії свідоцтв про народження всіх дітей;

– ідентифікаційні номери всіх дітей та заявника.

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.