ВІДДІЛ З ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ / ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ / УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦІ / ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ / ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ / АРХІВНИЙ СЕКТОР / ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ / СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ / ВІДДІЛ ОСВІТИ / ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЕНЕРГОМЕДЖМЕНТУ / СЕКТОР З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА / СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ / Березанський міський центр соціальних служб

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Адреса: вул. Набережна, 4, м. Березань, Київська область, 07541
Телефон: (04576) 63696
Е-mail: mfuberezan@ukr.net

Графік роботи фінансового управління виконавчого комітету 

Березанської міської ради

Понеділок-четвер: 08:00-17:00
П’ятниця: 08:00-15:45
Обідня перерва: 12:00-12:45
Вихідні дні: субота, неділя

 

Назва посади

Прізвище, ім’я та по батькові

Телефон
Начальник управління Матвієнко Валентина Миколаївна 6-36-96
Заступник начальника-начальник бюджетного відділу Пікало Наталія Василівна 6-27-03
Начальник сектора планування доходів Павловська Галина Петрівна 6-30-83
Головний спеціаліст сектора планування доходів Соха Оксана Василівна 6-30-83
Завідувач сектору б/о та звітності -головний бухгалтер Шабанова Олена Віталіївна 6-36-78
Головний спеціаліст б/о та звітності   6-36-78
Головний спеціаліст бюджетного відділу Леонідова Лариса Петрівна 6-27-03

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

 

ПІБ

Посада

Дні прийому

Години прийому

Пікало Наталія Василівна

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу

понеділок

9:00-15:00

Матвієнко Валентина Миколаївна

Начальник управління

середа

9:00-15:00

Матвієнко Валентина Миколаївна

Начальник управління

п’ятниця

9:00-15:00

ІСТОРІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Згідно рішення першої сесії народних депутатів ХХІІ скликання № ІІ-01-22 від 26.07.1994 року в зв’язку з присвоєнням місту Березань статусу міста обласного підпорядкування утворено в місті Березань Фінансовий відділ Березанської міської ради.

Створений фінансовий відділ з 1994 року очолювала Бурдун Валентина Михайлівна.

В грудні 2000 році згідно рішення сесії Березанської міської ради № 215-16-ХХІІІ від 22.12.2000 року Фінансовий відділ Березанської міської ради було реорганізовано та перейменовано на Фінансове управління Березанської міської ради

З 2007 року керівником була Купрієнко Валентина Володимирівна.

З 2009 року керівником була Бабич Наталія Дмитрівна.

З грудня 2014 керівник фінансового управління Матвієнко Валентина Миколаївна

В лютому 2016 року згідно рішення сесії № 54-06-VІІ від 26.01.2016 року Фінансове управління Березанської міської ради було перейменовано в Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради.

У штаті фінансового управління працює 6 осіб.

 

Завдання фінансового управління

1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету;

5. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту місцевого бюджету міста;

6. Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту місцевого бюджету міста,задорученнямкерівництва виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради матеріалів для підготовки проекту місцевого бюджету; складає проект місцевого бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву виконавчого комітету;

7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8. Здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

9. Організовує виконання місцевого бюджету, а також разом з органом державної податкової служби, відділенням Державного казначейства, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету забезпечує надходження доходів до місцевого бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

11. Складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки місцевого бюджету з обласним бюджетом;

12. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

13. Проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету;

14. Розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані відділенням Державного казначейства;

15. Інформує керівництво виконавчого комітету міської ради про стан виконання місцевого бюджету за кожний звітний період і подає йому річний та квартальні звіти про виконання місцевого бюджету;

16. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

17. Проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету;

19. Бере участь у розробленні пропозицій зудосконалення структури виконавчих органів ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності, фонду оплати праці, витрат на утримання працівників апарату органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

20. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

21. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

22. Готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету;

23. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

Наказ №9 від 20.05.2024 про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2024 рік
Бюджетний запит на 2024-2026рр
Звіт про виконання паспорта 3710160
Звіт про виконання паспорта 3717520
Паспорт на 2024 рік

 

Наказ №136 від 15.12.23 про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2023 рік та паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік №3710160 та №3717520
Зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 3710160
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 3717520

 

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2018 РОКУ

Виконання доходів за січень-червень 2018 року [38,5 Kb]

Виконання доходів за січень-травень 2018 року [34,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м.Березань за січень 2018 [35,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м.Березань за січень-лютий 2018[34 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за І квартал 2018 року [15 Kb]

Виконання дохідної частини бюджету міста Березань за січень-квітень 2018 року [23,34 Kb]

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2017 РОКУ

 

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 2017 рік [34,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 11 місяців 2017 року [46,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-жовтень 2017 року [48 Kb]
Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-серпень 2017 року [39,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-липень 2017 року [41,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 1 квартал 2017 року [54 Kb]

 

 

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2016 РОКУ

 

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-листопад 2016 року [34,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-жовтень 2016 року [34,5 Kb]

Звіт виконання доходів за 13.10.2016 [28 Kb]
Звіт виконання доходів за 12.10.2016 [20,5 Kb]
Звіт виконання доходів за 11.10.2016 [28 Kb]
Звіт виконання доходів за 10.10.2016 [28 Kb]

 


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

 

 

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 [494,5 Kb]

Перехідна таблиця до кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування міссцевих бюджетів [892 Kb]

Нова відомча програма класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів [503,5 Kb]

Перехідна таблиця до кодів Типової програмної класифікації видатків [989,5 Kb]

Наказ № 152 від 18.09.2017 [57 Kb]

Інструкція з підготовки бюджетних запитів [177,5 Kb]