ВІДДІЛ З ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ / ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ / УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦІ / ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ / ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ / АРХІВНИЙ СЕКТОР / ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ / СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ / ВІДДІЛ ОСВІТИ / УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ / СЕКТОР З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА / СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ / Березанський міський центр соціальних служб

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Адреса: вул. Набережна, 4, м. Березань, Київська область, 07541
Телефон: (04576) 63696
Е-mail: mfuberezan@ukr.net

Графік роботи фінансового управління виконавчого комітету 

Березанської міської ради

Понеділок-четвер: 08:00-17:00
П’ятниця: 08:00-15:45
Обідня перерва: 12:00-12:45
Вихідні дні: субота, неділя

 

Назва посади

Прізвище, ім’я та по батькові

Телефон
Начальник управління Матвієнко Валентина Миколаївна 6-36-96
Заступник начальника-начальник бюджетного відділу Пікало Наталія Василівна 6-27-03
Начальник сектора планування доходів Павловська Галина Петрівна 6-30-83
Головний спеціаліст сектора планування доходів Соха Оксана Василівна 6-30-83
Завідувач сектору б/о та звітності -головний бухгалтер Іваха Олена Вікторівна 6-36-78
Головний спеціаліст б/о та звітності   6-36-78
Провідний спеціаліст бюджетного відділу Палінко Ірина Олександрівна 6-27-03
Головний спеціаліст бюджетного відділу Авраменко Ірина Анатоліївна 6-27-03

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

 

ПІБ

Посада

Дні прийому

Години прийому

Пікало Наталія Василівна

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу

понеділок

9:00-15:00

Матвієнко Валентина Миколаївна

Начальник управління

середа

9:00-15:00

Матвієнко Валентина Миколаївна

Начальник управління

п’ятниця

9:00-15:00

ІСТОРІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Згідно рішення першої сесії народних депутатів ХХІІ скликання № ІІ-01-22 від 26.07.1994 року в зв’язку з присвоєнням місту Березань статусу міста обласного підпорядкування утворено в місті Березань Фінансовий відділ Березанської міської ради.

Створений фінансовий відділ з 1994 року очолювала Бурдун Валентина Михайлівна.

В грудні 2000 році згідно рішення сесії Березанської міської ради № 215-16-ХХІІІ від 22.12.2000 року Фінансовий відділ Березанської міської ради було реорганізовано та перейменовано на Фінансове управління Березанської міської ради

З 2007 року керівником була Купрієнко Валентина Володимирівна.

З 2009 року керівником була Бабич Наталія Дмитрівна.

З грудня 2014 керівник фінансового управління Матвієнко Валентина Миколаївна

В лютому 2016 року згідно рішення сесії № 54-06-VІІ від 26.01.2016 року Фінансове управління Березанської міської ради було перейменовано в Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради.

У штаті фінансового управління працює 7 осіб.

 

Завдання фінансового управління

1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету;

5. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту місцевого бюджету міста;

6. Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту місцевого бюджету міста,задорученнямкерівництва виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради матеріалів для підготовки проекту місцевого бюджету; складає проект місцевого бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву виконавчого комітету;

7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8. Здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

9. Організовує виконання місцевого бюджету, а також разом з органом державної податкової служби, відділенням Державного казначейства, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету забезпечує надходження доходів до місцевого бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

11. Складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки місцевого бюджету з обласним бюджетом;

12. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

13. Проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету;

14. Розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані відділенням Державного казначейства;

15. Інформує керівництво виконавчого комітету міської ради про стан виконання місцевого бюджету за кожний звітний період і подає йому річний та квартальні звіти про виконання місцевого бюджету;

16. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

17. Проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету;

19. Бере участь у розробленні пропозицій зудосконалення структури виконавчих органів ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності, фонду оплати праці, витрат на утримання працівників апарату органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

20. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

21. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

22. Готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету;

23. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2018 РОКУ

Виконання доходів за січень-червень 2018 року [38,5 Kb]

Виконання доходів за січень-травень 2018 року [34,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м.Березань за січень 2018 [35,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м.Березань за січень-лютий 2018[34 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за І квартал 2018 року [15 Kb]

Виконання дохідної частини бюджету міста Березань за січень-квітень 2018 року [23,34 Kb]

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2017 РОКУ

 

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 2017 рік [34,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 11 місяців 2017 року [46,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-жовтень 2017 року [48 Kb]
Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-серпень 2017 року [39,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-липень 2017 року [41,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 1 квартал 2017 року [54 Kb]

 

 

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2016 РОКУ

 

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-листопад 2016 року [34,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-жовтень 2016 року [34,5 Kb]

Звіт виконання доходів за 13.10.2016 [28 Kb]
Звіт виконання доходів за 12.10.2016 [20,5 Kb]
Звіт виконання доходів за 11.10.2016 [28 Kb]
Звіт виконання доходів за 10.10.2016 [28 Kb]

 


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

 

 

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 [494,5 Kb]

Перехідна таблиця до кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування міссцевих бюджетів [892 Kb]

Нова відомча програма класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів [503,5 Kb]

Перехідна таблиця до кодів Типової програмної класифікації видатків [989,5 Kb]

Наказ № 152 від 18.09.2017 [57 Kb]

Інструкція з підготовки бюджетних запитів [177,5 Kb]