ОГОЛОШЕННЯ

03.11.2022

Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних  будинків

Відповідно до вимог Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку‟, Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України від 13.06.2016 № 150, рішень  виконавчого комітету Березанської міської ради від 03.11.2022 № 135 „Про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним  будинком‟ виконавчий комітет Березанської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним  будинком

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Березанської міської ради

Вул. Героїв Небесної Сотні, 1, м. Березань, Київська обл., 07541

Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Рябоконь Олексій Петрович – голова конкурсної комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, тел. (045)766-47-07

 

Кирда Рімма Ашиківна – секретар конкурсної комісії, завідувач сектору з питань житлово-комунального господарства виконавчого комітету Березанської міської ради, тел. (045)766-35-10

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Критерії оцінки

Кількість балів

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону „Про житлово-комунальні послуги“ витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку

До 35

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

До 15

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

До 15

Фінансова спроможність учасника конкурсу

До 15

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства            

До 20

 

Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

 

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання

Для участі в конкурсі учасники  конкурсу подають заяву ( додаток 3 до Конкурсної документації).

До заяви додаються:

 документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця) (з 01 січня 2019 року);

засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс Ф-1, звіт про фінансові результати Ф-2, та інше);

засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ), або свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

довідка державної фіскальної служби про  відсутність заборгованості з податків, зборів та платежів,  контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, дійсна на час подання пропозицій;

довідка щодо наявності обладнання та метаріально-технічної бази (додаток 4 до Конкурсної документації);

засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

довідка щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток  5 до Конкурсної документації);

конкурсна пропозиція ціни по об’єкту конкурсу (додаток 6 до Конкурсної документації);

перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком із зазначенням ціни (на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо) (додаток 7 до Конкурсної документації);

засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 21.11.2022 по 25.11.2022 з 10:00 до 15:00 годин. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це голову конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій станом на 01.10.2022 становить:

по об’єкту № 1 – 1077114,14 грн;

по об’єкту № 2 – 641192,9 грн;

 

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі по двом об’єктам конкурсу відсутні.

Спосіб і місце отримання конкурсної документації

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Розмір плати за участь у конкурсі

відсутня

                             

<<< До списку усіх оголошень