Офіційний портал

Новини

ОТРИМАНО СУБВЕНЦІЮ ТА ПРОВЕДЕНО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

11.10.2019 з Державного бюджету отримано субвенцію та проведено 100 % фінансування витрат для розрахунку з одержувачами соціальних виплат за жовтень 2019 року: державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за особами з інвалідністюІ чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, особам які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю державної соціальної допомоги на догляд, на суму 1983415,16 грн. (один мільйон дев’ятсот вісімдесят три тисячі чотириста п'ятнадцять гривень 16 коп.); державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, в сумі 147465,04 грн. (сто сорок сім тисяч чотириста шістдесят п’ять гривень 04 коп.).
Москаленко Л.А., начальник управління соціального захисту населення та праці


ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ЗВІТНІСТЬ ТА СПЛАТА

Якщо є у власності або користуванні, у тому числі оренді, земельні ділянки на території різних сільських (міських) рад, що належать до одного адміністративного району (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), то такий платник має подати до відповідного контролюючого органу окремі податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) щодо кожного коду органу місцевого самоврядування за місце знаходженням земельної ділянки. Так, платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місце знаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

ОТРИМАЛИ СПОНСОРСЬКУ ДОПОМОГУ: ЩО З ОПОДАТКУВАННЯМ?

Оскільки отримання фізичною особою — підприємцем доходу у вигляді спонсорської допомоги не передбачає виробництво (виготовлення) та/або реалізацію товарів, виконання робіт, надання послуг таким підприємцем на користь юридичної особи, то такий дохід оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку — фізичних осіб. Отже, дохід у вигляді спонсорської допомоги оподатковується ПДФО та військовим збором податковим агентом (юридичною особою) під час нарахування (виплати, надання). Під поняттям «спонсорство» розуміється добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для - товарів і послуг (стаття 1 Закону України від 33 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу»).

ВЛАСНИКИ С/Г ТЕХНІКИ ПОВИННІ ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЇ ДОХОДИ

Власники транспортних засобів – фізичні особи, які зареєстрували сільськогосподарську та інші машини та механізми, в тому числі з метою надання послуг та одержання доходів, повинні декларувати доходи від надання цих послуг. Дохід з джерелом їх походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (п. п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)). Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п. п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ).Сторінка - 1 з 29