Офіційний портал

Головна Структурні підрозділи Фінансове управління

Фінансове управління Березанської міської ради

 

Наша адреса: вул. Набережна, 4, м. Березань, Київська область, 07541

Телефон: (04576) 63696

Е-mail: mfuberezan@ukr.net


Графік роботи фінансового управління виконавчого комітету
Березанської міської ради
Понеділок-четвер: 08:00-17:00
П’ятниця: 08:00-15:45
Обідня перерва: 12:00-12:45
Вихідні дні: субота, неділя

Контактні телефони

фінансового управління виконавчого комітету

Березанської міської ради
Назва посади Прізвище, ім’я та по батькові Робочі телефони
Начальник управління Матвієнко Валентина Миколаївна 6-36-96
Заступник начальника-начальник бюджетного відділу Пікало Наталія Василівна 6-27-03
Начальник сектора планування доходів Павловська Галина Петрівна 6-30-83
Головний спеціаліст сектора планування доходів Соха Оксана Василівна 6-30-83
Завідувач сектору б/о та звітності -головний бухгалтер Іваха Олена Вікторівна 6-36-78
Головний спеціаліст б/о та звітності Глушак Вікторія Олександрівна 6-36-78
Провідний спеціаліст бюджетного відділу Палінко Ірина Олександрівна 6-27-03
Головний спеціаліст бюджетного відділу Авраменко Ірина Анатоліївна 6-27-03


Графік
особистого прийому громадян посадовими особами
фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради


ПІБ

Посада

Дні прийому

Години прийому

Пікало Наталія Василівна

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу

понеділок

9:00-15:00

Матвієнко Валентина Миколаївна

Начальник управління

середа

9:00-15:00

Матвієнко Валентина Миколаївна

Начальник управління

п"ятниця

9:00-15:00

Історія фінансового управління

Згідно рішення першої сесії народних депутатів ХХІІ скликання № ІІ-01-22 від 26.07.1994 року в зв’язку з присвоєнням місту Березань статусу міста обласного підпорядкування утворено в місті Березань Фінансовий відділ Березанської міської ради.

Створений фінансовий відділ з 1994 року очолювала Бурдун Валентина Михайлівна.

В грудні 2000 році згідно рішення сесії Березанської міської ради № 215-16-ХХІІІ від 22.12.2000 року Фінансовий відділ Березанської міської ради було реорганізовано та перейменовано на Фінансове управління Березанської міської ради

З 2007 року керівником була Купрієнко Валентина Володимирівна.

З 2009 року керівником була Бабич Наталія Дмитрівна.

З грудня 2014 керівник фінансового управління Матвієнко Валентина Миколаївна

В лютому 2016 року згідно рішення сесії № 54-06-VІІ від 26.01.2016 року Фінансове управління Березанської міської ради було перейменовано в Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради.

У штаті фінансового управління працює 7 осіб.

Завдання фінансового управління

1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету;

5. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту місцевого бюджету міста;

6. Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту місцевого бюджету міста,задорученнямкерівництва виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради матеріалів для підготовки проекту місцевого бюджету; складає проект місцевого бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву виконавчого комітету;

7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8.Здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

9. Організовує виконання місцевого бюджету, а також разом з органом державної податкової служби, відділенням Державного казначейства, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету забезпечує надходження доходів до місцевого бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у

межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

11. Складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки місцевого бюджету з обласним бюджетом;

12. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

13. Проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету;

14. Розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані відділенням Державного казначейства;

15. Інформує керівництво виконавчого комітету міської ради про стан виконання місцевого бюджету за кожний звітний період і подає йому річний та квартальні звіти про виконання місцевого бюджету;

16. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

17. Проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету;

19. Бере участь у розробленні пропозицій зудосконалення структури виконавчих органів ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності, фонду оплати праці, витрат на утримання працівників апарату органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

20. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

21. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

22. Готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету;

23. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ м. БЕРЕЗАНЬ

07540 м. Березань, вул. Набережна, 4 Телефон(факс) 6-30-83, 6-36-96, 6-18-04

Н А К А З

08 вересня 2016 року м. Березань № 80

Щодо проведення перевірки відповідно

до Закону України «Про очищення влади»

Відповідно до Закону України від 16 вересня 2014 року

No1682-VII «Про очищення влади», п.47 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року No563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами,внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року No 167) (далі-Порядок) та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» ( далі-План), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 No1025-р, керуючись п.20 ч.4 ст.42, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження міського голови від 29 серпня 2016 року « 202-К «Про проведення перевірки відповідно до Закону України

«Про очищення влади»

НАКАЗУЮ:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення

влади», щодо посадових осіб фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради згідно з додатком 1, у межах

Плану затвердженого Кабінетом Міністрів України, з серпня 2016 року

по грудень 2016 року визначивши днем початку проведення перевірки 08

вересня 2016 року.

2. Забезпечити оприлюднення цього наказу та відповідної інформації на

офіційному веб-сайті Березанської міської ради.

3. Визначити головного спеціаліста бюджетного сектору Іваху Олену Вікторівну відповідальною за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно працівників управління (додаток 1).

4. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка (додаток 1), у десятиденний термін з дня початку проведення перевірки подати

власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не

застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1

Закону України « Про очищення влади».

5. Головному спеціалісту бюджетного сектору Івахі О.В. довести цей наказ до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні тощо).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

фінансового управління

В.М.Матвієнко


Додаток 1

до наказу фінансового управління

№80 від 08.09.2016


Список працівників фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради,

стосовно яких проводиться перевірка, передбачена ЗУ «Про очищення влади»

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

1.

Пікало Н.В.

Заступник начальника - начальник бюджетного сектору

2.

Павловська Г.П.

Начальник сектору планування і доходів

3.

Соха О.В.

Головний спеціаліст сектору планування і доходів

4.

Микитенко О.В.

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

5.

Ткаченко О.В.

Начальник сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

6.

Іваха О.В.

Головний спеціаліст бюджетного сектору

7.

Хатян А.А.

Начальник сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

8.

Авраменко І.А.

Головний спеціаліст бюджетного сектору

Декларації працівників:

Авраменко І. А [720,58 Kb]

Іваха І. В [398,6 Kb]

Микитенко О. В [715,1 Kb]

Павловська Г. П [637,22 Kb]

Пікало Н. В [625,67 Kb]

Соха О. В [640,44 Kb]

Ткаченко О. В [639,09 Kb]

Хатян А. А [671,83 Kb]

Палінко І.О. [78 Kb]

-----------------------------------------------------------


ЯК СКЛАСТИ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Вимоги до заповнення проілюструємо за кожним розділом.

1. Відомості про головного розпорядника

У першому розділі зазначаємо: код програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевих бюджетів (далі - КПКВК МБ), по суті це код бюджетної програми; власненайменування.

2. Відомості про відповідального виконавця

Звіт у другому розділі обов’язково містить відомості про найменування відповідального виконавця за певною програмою, а також дублюється код КПКВК МБ.

3. Відомості про бюджетну програму

У третьому розділу стосовно бюджетної програми зазначаємо: код КПКВК МБ; кодфункціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (далі - КФКВК) - за умови, що в її складі не виокремлено підпрограми; найменування. Якщо в підпрограми виокремлені, звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету міститиме лише відомості про її код і найменування.

4. Відомості про видатки та надання кредитів

У четвертому розділі інформацію заносимо у формі таблиці. У ній окремими графами відображаємо суми: бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, які затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету (з урахуванням усіх змін до нього); касових видатків або наданих кредитів за бюджетною програмою; відхилень між цими показниками. У Звіті мають бути ці три показники в сумарному виразі та у розрізі загального і спеціального фондів місцевого бюджету.

5. Відомості про фінансування бюджетної програми

У п’ятому розділі відомості заповнюємо також у табличній формі, де показуємо ту самуінформацію, як і в розділі 4. Однак цього разу маємо розписати її в розрізі підпрограм і завдань бюджетної програми, які затверджені паспортом такої програми. Якщо підпрограм не виокремлено, звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету включає відомості стосовно бюджетної програми,а саме: код (КПКВК МБ); код КФКВК; найменування завдання; суми бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, які затверджені паспортом (з урахуванням усіх змін до нього) на відповідне завдання; суми касових видатків або наданих кредитів за відповідним завданням; суми відхилень між цими двома показниками; пояснення щодо причини відхилення (графа 14 таблиці розділу 5 Звіту). Дещо іншими будуть відомості, які треба включити до Звіту, якщо підпрограми все ж виокремлені. За таких обставин зазначаємо: код бюджетної програми (КПКВК МБ); найменування підпрограми; найменування завдання підпрограми; суми бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, які затверджені паспортом (з урахуванням усіх змін до нього) у розрізі підпрограм та завдань; суми касових видатків або наданих кредитів у розрізі підпрограм та завдань; суми відхилень між цими двома показниками; пояснення щодо причини відхилення(графа 14 таблиці розділу 5 звіту). Складаючи Звіт слід врахувати, шо цю таблицю доповнено новою графою «Пояснення щодо причин відхилення» згідно з знаказом Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836» від 28.04.2017 № 472 (далі - Наказ № 472). Рядок «усього» таблиці розділу 5 Звіту за цими трьома показниками повинен дорівнювати останньому рядку таблиці 4 Звіту.

6. Відомості про реалізацію регіональних цільових програм

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету у шостому розділімістить відомості у формі таблиці про реалізацію регіональних цільових програм, яківиконуються в межах цієї бюджетної програми. Тож тут у розрізі кожної такої регіональної програми і підпрограми зазначаємо суми: бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, які затверджені паспортом (з урахуванням усіх змін до нього); касових видатків або наданих кредитів; відхилень між цими двома показниками; пояснення щодо причини відхилення(графа 11 таблиці розділу 6 звіту). До речі, цю таблицю за Наказом № 472 також доповнено новою графою «Пояснення щодо причин відхилення».

7. Відомості про результативні показники бюджетної програми

У таблиці розділу 7 Звіту відображаємо у розрізі завдань бюджетної програми, підпрограм ізавдань підпрограми відомості про кожен показник: затрат; продукту; ефективності; якості. Кожен показник характеризується обсягом бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, які затверджені паспортом, касових видатків або наданих кредитів, відхиленнями між цими двома показниками. Вписуємо також пояснення причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками та аналіз стану їх виконання.

8. Відомості про джерела фінансування інвестиційних проектів

Розділ 8 Звіту заповнюємо не завжди. Це потрібно робити лише тоді, коли у місцевому бюджеті затверджені обсяги видатків чи надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів чи програм. У цьому розділі відомості зазначаємо у розрізі інвестиційних проектів про: джерела фінансування; касові видатки станом на 1 січня звітного періоду; планові та касові видатки за звітний період; прогнозований обсяг видатків для реалізації інвестиційного проекту.

Якщо обсяги видатків чи надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів чи програм умісцевому бюджеті не затверджені, звіт про виконання паспорта бюджетної програмимісцевого бюджету у розділі 8 заповнювати не потрібно.

Зразок форми [211,93 Kb]


2018 рік

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради повідомляє, що при наданні громадянам земельної ділянки в постійне користування для гаражного будівництва, підставою набуття права на землює приватизація земельної ділянки.

Згідно статті 125 Земельного кодексу України право власності, а також право постійного користування виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

У випадку відсутності відповідних документів земельна ділянка для гаражного будівництва не являється такою, яка перебуває у постійному користуванні, і відповідно особи зобов”язані сплачувати орендну плату за користування нею.

Тому, просимо мешканців міста ,земельні ділянки яким надано для встановлення тимчасових гаражів, для ведення особистого селянського господарства та під забудову, в найкоротший термін сплатити кошти за оренду землі та/або земельний податок.

За довідками звертатись за телефонами:

фінансове управління 6-30-83 (оренда землі)

відділ землекористування 6-24-32 (земельний податок)

Матвієнко В.М.,

начальник фінансового управління

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Збільшено граничні розміри витрат бюджетників на придбання автівок, комп’ютерів та меблів. Уряд збільшив граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, які затверджено постановою КМУ від 04.04.2001 р. № 332.

Підвищено граничні суми витрат на придбання:

1) легкових автомобілів. Зокрема, для керівників інших державних органів, бюджетних установ і організацій, голів місцевих судів та їх заступників - до 600 тис. грн;

2) персонального комп’ютера (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша”, операційна система) до 23 тис. грн;

3) ноутбука - до 27 тис. грн;

4) меблів для обладнання робочих місць працівників:

  • стіл письмовий - 2500 грн;
  • крісло офісне - 2500 грн;
  • стілець - 1500 грн;
  • шафа для одягу - 2400 грн;
  • шафа для паперів - 2400 грн;
  • сейф - 5000 грн;
  • стіл для комп’ютера - 2500 грн;

5) теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів - до 25 тис. грн.

Відповідно знято й обмеження на придбання автомобілів та форменного одягу в постанові КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 р. № 710.


---------------------------------------------------------


06.02.2018 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в повному обсязі профінансовано видатки за лютий місяць на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасову державну допомогу дітям, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 річного віку в сумі 1638,7 тис. грн.

07.03.2018 року профінансовано видатки за березень місяць на виплату зазначених допомог в сумі 1688,3 тис. грн. при потребі фінансування на зазначені цілі 1847,1 тис. грн.

Недофінансування в сумі 158,8 тис. грн. виникло по причині не надходження коштів з державного бюджету до місцевого бюджету нашого міста.

Начальник фінансового управління В.М.Матвієнко

----------------------------------------------------------------


ВИКОНАННЯ РОБІТ БЮДЖЕТНИМ ВІДДІЛОМ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 05.03.2018:

- перевірка та виправлення паспортів бюджетних програм згідно рішення сесії Березанської міської ради "Про місцевий бюджет м. Березань на 2018 рік" від 20.02.2018 № 447-46-VII по виконавчому комітеті Березанської міської ради за:

КПКВКмб 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;

КПКВКмб 0216010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства»;

КПКВКмб 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;

КПКВКмб 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

- перевірка паспортів бюджетних програм згідно рішення сесії Березанської міської ради "Про місцевий бюджет м. Березань на 2018 рік" від 20.02.2018 № 447-46-VII по відділу культури та туризму виконавчого комітету Березанської міської ради за:

КПКВКмб 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»;

КПКВКмб 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

КПКВКмб 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів».

-----------------------------------------------

За лютий місяць 2018 року за рахунок коштів субвенції в повному обсязі профінансовано видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасову державну допомогу дітям,тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи,а також за особою, яка досягла 80 річного віку в сумі 1638,7 тис. грн. та державну соціальну допомогу на дітей сиріт в сумі 30,0 тис. грн.

Також за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надавачам житлово-комунальних послуг перераховано кошти на надання пільг та житлових субсидій населенню на загальну суму 14870,1 тис. грн.

Начальник фінансового управління (підпис) В.М.Матвієнко

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Роз’яснення щодо утримання податку на доходи фізосіб

На численні звернення фінансове управління Березанської міської ради надає роз’яснення щодо утримання податку на доходи фізичних осіб та куди він іде.

Згідно п.167.1 Бюджетного кодексу України ставка податку на доходи фізичних осіб, одержані у формі заробітної плати ,винагороди за цивільно-правовими договорами становить 18%. Надалі такий податок на вимогу ст.64 Бюджетного кодексу України розмежовується на:

- 25% надходжень ПДФО потрапляють до Державного бюджету;

- 15% - до обласних бюджетів;

- 60% - до бюджетів міст обласного значення та районів.

Тож виходячи із вище викладеного з кожної тисячі нарахованої заробітної плати наше місто має 108,00грн., а із 10000,00 грн. доходу лише 1080 грн. потрапляє до загального фонду бюджету нашого міста,а не 1800,00грн, утриманих із заробітної плати працівника,тобто різниця в сумі 720,00 грн йде до державного та обласного бюджету .

Але,враховуючи те, що при утриманні ПДФО враховується податкова соціальна пільга (ПСП) значно змінюється сума такого податку. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП = 2470,00 грн.(абз.1 пп.169.1.1 ПКУ).


Пропоную на прикладі розібратись з таким утриманням.

З/плата праці працівника не повного робочого дня (без дітей)

2471,00грн

Розрахунок ПДФО =

2471*18% = 444,78

444,78*60% = 266,87 до місцевого бюджету

Для будь якого платника, де розмір з/плати за місяць склав менше або = 2470,00грн

ПСП = 881,00грн

Розрахунок ПДФО =

2470-881=1589

1589*18% = 286,02

286,02*60% = 171,61 - отримає місто

Для 2-х дітей (ПСП одному з батьків), при з/платі меншій або = 4940,00грн

881*2 = 1762,00грн

Розрахунок ПДФО =

4940-1762=3178

3178*18% = 572,04

де 60% = 343,22 -в бюджет міста

Для 3-х дітей при з/платі менше або = 7410,00грн

881*3 = 2643,00грн

Розрахунок ПДФО =

7410-2643 = 4767

4767*18% = 858,06

З них 60% = 514,84- в бюджет міста

Окрім того для одиноких матерів (батьків), осіб першої або другої категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам I або IIгрупи та деяким іншим особам застосовується ПСП в розмірі 1321,5 грн, з/плата одинокої матері менша або = 7400,00грн( за умови,що мати виховує 3 дітей).

7400 - 3964,5 = 3435,50 грн

3435,50*18% = 618,39грн

60% = 371,03 грн. - в бюджет міста

Можна самому підрахувати скільки утримується ПДФО із нарахованої заробітної плати(доходу).Також тепер ми вияснили : куди цей податок іде і в якому розмірі він розмежовується між різними бюджетами.

То ж не даремно місцева влада зацікавлена у створенні нових робочих місць, легалізації зарплат, підвищення рівня оплати праці. На разі відслідковуються ті підприємства, які оплату праці нараховують за не повний робочий день, адже це і прихований податок, який не потрапить ні в казну держави, області чи міста, і зменшення стажу роботи та занижені майбутні пенсії.

Від правильної, повної та своєчасної сплати ПДФО залежить рівень життя наших громадян.

Начальник фінансового управління (підпис) Матвієнко В.М.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ставки та терміни сплати місцевих податків і зборів по м. Березань у 2018 році [357,55 Kb]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради повідомляє про фінансування коштів для придбання спецодягу комунальними підприємствами м. Березань, а саме:

- КП «Березанський ККП» - 29962,8 грн.

- «Житлово-побутове підприємство» - 12194,52 грн.

- «Міськводоканал» - 12300,0 грн.

Крім того, фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради дякує бухгалтерам за вчасне надання документів для здачі до Департаменту Фінансів звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансувались з місцевого бюджету міста за 2017 рік.

Начальник фінансового управління (підпис) Матвієнко В.М.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ


Затвердження кошторису бюджету м. Березань на 2018 рік відбулось з дотриманням Бюджетного кодексу України і за станом на 12.01.2018 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в повному обсязі профінансовано видатки за січень 2018 року на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасову державну допомогу дітям, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі , яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 річного віку.

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2018 РОКУ

Виконання доходів за січень-червень 2018 року [38,5 Kb]

Виконання доходів за січень-травень 2018 року [34,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м.Березань за січень 2018 [35,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м.Березань за січень-лютий 2018[34 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за І квартал 2018 року [15 Kb]

Виконання дохідної частини бюджету міста Березань за січень-квітень 2018 року [23,34 Kb]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2017 РОКУ

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 2017 рік [34,5 Kb]
Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 11 місяців 2017 року [46,5 Kb]
Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-жовтень 2017 року [48 Kb]
Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-серпень 2017 року [39,5 Kb]
Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-липень 2017 року [41,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 1 квартал 2017 року [54 Kb]

2016 рік

07.10.2016 року фінансовим управлінням виконавчого комітету Березанської міської ради проводились заходи щодо наповнення дохідної частини місцевого бюджету з метою своєчасності фінансування першочергових витрат .

В першу чергу, це співпраця з податковими органами з метою виявлення додаткових резервів наповнення дохідної частини, робота з підприємствами -боржниками та фізичними особами щодо сплати боргів по земельному податку, орендній платі, акцизному податку.

Проаналізовано виконання дохідної та видаткової частини бюджету міста за 9 місяців поточного року, в т.ч. по субвенціях з державного бюджету місцевому бюджету.

До програми «Є-дата» внесено звіт по виконанню кошторису загального фонду за 3 квартал 2016 року фінансового управління.

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Березанської міської ради В.М. Матвієнко

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2016 РОКУ

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-листопад 2016 року [34,5 Kb]

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-жовтень 2016 року [34,5 Kb]

Звіт виконання доходів за 13.10.2016 [28 Kb]
Звіт виконання доходів за 12.10.2016 [20,5 Kb]
Звіт виконання доходів за 11.10.2016 [28 Kb]
Звіт виконання доходів за 10.10.2016 [28 Kb]

-----------------------------------------


Законодавча база

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 [494,5 Kb]

Перехідна таблиця до кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування міссцевих бюджетів [892 Kb]

Нова відомча програма класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів [503,5 Kb]

Перехідна таблиця до кодів Типової програмної класифікації видатків [989,5 Kb]

Наказ № 152 від 18.09.2017 [57 Kb]

Інструкція з підготовки бюджетних запитів [177,5 Kb]