Офіційний портал

Головна Міська влада Міський голова

Березанський міський голова

Тимченко Володимир Григорович

 

Біографічна довідка


Посада - Голова Березанської міської ради
Громадянство - Громадянин України.
Число, місяць і рік народження - 07  квітня 1963  року.
Місце народження - Україна, Київська обл, м.Березань.
Освіта - вища, у 2005 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет, спеціальність:
«Практична психологія», кваліфікація: «Магістр педагогічної освіти. Викладач психології»
Володіння мовами - українська, російська - володіє вільно
Політична партія - позапартійний
Загальний стаж роботи - 36 років 4 місяці
Стаж державної служби - 7 років
Депутат ради - не обирався
Стягнення - не має 


Загальні функціональні повноваження міського голови

1)  забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; 

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; 

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради; 

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; 

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; 

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 

11.1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 
11.2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету; 

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; 

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; 

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; 

17) веде особистий прийом громадян; 

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;