Офіційний портал

ОСОБЛИВОСТІ РІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ


ОСОБЛИВОСТІ РІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇРічна інвентаризація – у розпалі. Працівники фінансових служб звіряють дані бухгалтерського обліку за активами і зобов’язаннями з реальним станом речей, витрачаючи на цю кропітку і не надто цікаву роботу чимало зусиль. Про які важливі особливості річної інвентаризації потрібно пам’ятати – далі.

Річна інвентаризація – обов’язкова

Відповідно до законодавства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію, періодичність якої визначає власник (керівник) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно із законодавством.

Перелік таких випадків наведено в п. 7 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі – Положення № 879). Серед них – проведення на підприємстві обов’язкової інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності, тобто за підсумками року.

За не проведення обов’язкової інвентаризації передбачено дисциплінарну та адміністративну відповідальність. Дисциплінарну застосовує керівник підприємства або уповноважений ним орган до працівника-порушника у формі догани чи звільнення (ст. 147 Кодексу законів про працю України; далі – КЗпП). Адміністративна відповідальність ляже на плечі самого керівника підприємства у формі штрафу в розмірі від 136 до 255 грн (за перше порушення) чи від 170 до 340 грн (за повторне протягом року) (ст. 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення, далі – КУпАП).

Крім того, існує ймовірність накладання штрафу на підставі ст. 1863 КУпАП. Адже не проведення інвентаризації ставить під сумнів достовірність даних бухобліку та фінзвітності. За цією нормою розмір штрафу сягне від 170 до 255 грн (за перше порушення) або 255 до 425 грн (за повторне протягом року).

Наразі уникнути відповідальності можуть лише ті підприємства, активи яких перебувають на тимчасово окупованих територіях і територіях Операції об’єднаних сил (далі – ООС), і тільки до того моменту, коли з’явиться безпечний і безперешкодний доступ до них для уповноважених осіб (п. 8 р. I Положення № 879).

Отже, обов’язковість – це перша характерна риса річної інвентаризації.

Річна інвентаризація є суцільною

Друга особливість інвентаризації – її суцільність (п. 6 та п. 7 р. І Положення № 879). Тобто така інвентаризація охоплює всі види зобов’язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, передані у прокат, оренду або які перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану.

Ба більше, інвентаризації підлягають активи і зобов’язання, що обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема, цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовні активи і зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи.

Отже, перелік об’єктів, які слід проінвентаризувати, надто великий. Може статися, що зробити це все в одну мить (чи навіть день) не вдасться. Щоб полегшити роботу, інвентаризацію кожного об’єкта слід проводити, враховуючи спеціальні строки, встановлені для цього п. 10 р. І Положення № 879, але не пізніше 31 грудня.

Річна інвентаризація є періодичною

Пункт 10 р. І Положення № 879 дає дозвіл звичайному підприємству проводити інвентаризацію:

1) земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів (активів, що обліковуються на субрахунках 100, 101, 102, 103, 108) один раз на три роки. Усі інші основні засоби, що обліковуються на рахунку 10, слід інвентаризувати щороку;

2) інструментів, приладів, інвентаря (меблів) за рішенням керівника підприємства можна щороку, але не всіх, а в обсязі не менше 30% і з обов’язковим охопленням інвентаризації всіх таких активів протягом трьох років. Тобто інвентаризації один раз на три роки підлягає лише третина всіх інструментів, приладів, інвентаря (меблів);

3) бібліотечних фондів за графіком, встановленим рішенням керівника підприємства, протягом року. При цьому, якщо обсяг бібліотечних фондів становить від 100 до 500 тис. одиниць, то інвентаризація може проводитись протягом п’яти років з охопленням щорічно не менше 20% одиниць, а понад 500 тис. одиниць – протягом 10 років з охопленням щорічно не менше 10% одиниць.

Матвієнко В.М.,

начальник фінансового управління
ПОШИРИТИ

Новини

22.06.2020 (187 переглядів)
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Відповідно до розпорядження міського голови від 19 травня 2020 року №77 «Про проведення громадських слухань» 22 червня 2020 року о 17.00 на подвір’ї Лехнівської ЗОШ І- ІІІ ступенів, дотримуючись усіх заходів безпеки в період карантину, відбулися громадські слухання. Головним питанням слухань було «Про реорганізацію комунального закладу освіти «Лехнівська загальноосвітня школа I-III ступенів Березанської міської ради Київської області до закладу освіти «Лехнівська загальноосвітня школа I-II ступенів Березанської міської ради Київської області та визнання її філією шляхом приєднання до опорного закладу Березанського НВК». Головуючим зборів було обрано Хруля Руслана Федоровича, першого заступника міського голови, секретарем зібрання – Петренко Ольгу Дмитрівну, директора Лехнівської ЗОШ І- ІІІ ступенів. На слухання прийшли 40 жителів села Лехнівки.

22.06.2020 (894 переглядів)
22.06.2020 (1180 переглядів)
22.06.2020 (165 переглядів)


Сторінка - 1 з 834