Офіційний портал

УЧАСТЬ БАТЬКІВ У ДОДАТКОВИХ ВИТРАТАХ НА ДИТИНУ


УЧАСТЬ БАТЬКІВ У ДОДАТКОВИХ ВИТРАТАХ НА ДИТИНУ Участь батьків у додаткових витратах на дитину регламентована статтею 185 Сімейного кодексу України (надалі, - СК, СК України), відповідно до якої: "Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів надитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.”

Дитина - правовий статус дитини маєособа до досягнення нею повноліття (ст. 6 СК України).

Додаткові витрати на дитину не є аліментами(коштами на утримання дитини).

Вказаний перелік особливих обставин не є вичерпним і встановлюється індивідуально у кожному конкретному випадку.

Додаткові витрати на дитину підлягають до сплати незалежно від вирішення питання про сплату аліментів на утримання дитини, відсутності вимог про сплату аліментів, припинення права на аліменти (в порядку визначеному ст. 190 СК України).

Додаткові витрати повинні сплачувати виключно батьки дитини.

В разі відсутності домовленості батьків або у разі спору між ними щодо розміру участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину - розмір участі визначається за рішеннямсуду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Визначення обставин, що можуть бути визнані істотними, закон відносить до компетенції суду.

Розмір додаткових витрат на дитину повинен визначатись у твердій грошовій сумі, залежно від передбачуваних або фактично понесених витрат на дитину.


Укладення угоди між батьками про оплату додаткових витрат на дитину

На відміну від договору між батьками про сплату аліментів на дитину, який повинен бути укладений у письмовій формі і нотаріально посвідчений (ст. 189 СК України), нотаріальне посвідчення угоди батьків про оплату додаткових витрат на дитину не вимагається. Однак, для підтвердження домовленості батьків про оплату додаткових витрат на дитину, сума яких менше ніж двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20*17грн.=340 грн.) бажано укладати договір письмово. В разі, якщо за домовленістю батьків розмір додаткових витрат на дитину перевищує у двадцять і більше разів, розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (більше ніж 340 грн.) угода повинна бути укладена у письмовій формі (п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК України).


Відповідальність за прострочення оплати додаткових витрат на дитину

Частиною 4 ст. 196 СК України визначено: "у разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника, такий платник зобов'язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних із простроченої суми.

Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов'язок щодо оплати додаткових витрат у строк, встановлений рішенням суду або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або у разі невстановлення такого строку - після спливу семи днів після пред'явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив."

Підставою відповідальності, передбаченої ч. 4 ст. 196 СК України,є наявність винних дій особи, яка зобов'язана провести оплату додаткових витрат.

Момент прострочення оплати додаткових витрат на дитину:

·строк, встановлений рішенням суду або за домовленістю (письмовою угодою) між батьками;

·в разі відсутності домовленості між батьками, відсутності встановлення строку судом - сплив семи днів після пред'явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат,який фактично їх оплатив.

"Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.”


Стягнення додаткових витрат на дитину у судовому порядку

Згідно вимог установлених ч. 1 ст. 27 ЦПК України, - позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом.

Частиною 1 ст. 28 ЦПК України передбачено, щопозови простягнення аліментів, збільшення їх розміру,оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин,можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» 08.07.2011 р. № 3674-VIвід сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються, позивачі - у справах простягнення аліментів, збільшення їх розміру,оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів.

У випадку зміни особливих обставин, на яких ґрунтувалося рішення суду про стягнення додаткових витрат на дитину, кожна із сторін вправі звернутися до суду з відповідною вимогою - збільшення або зменшення суми додаткових витрат.


Баришівське бюро правової допомоги

смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а

тел. 4-18-8311.09.2019 (535 переглядів)


ПОШИРИТИ

Новини

29.01.2020 (23 переглядів)
29 СІЧНЯ - ОСТАННІЙ ДЕНЬ ДЛЯ СПЛАТИ АВАНСУ З ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ ТА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

29 січня – останній день для сплати авансу з транспортного податку та податку на нерухомість за IV квартал 29 січня 2020 року останній день сплати юридичними особами авансового внеску за ІV квартал 2019 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Згідно пп. 266.10.1 ПКУ юридичні особи сплачують відповідний податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 29 січня 2020 року є також останнім днем сплати юридичними особами авансового внеску за ІV квартал 2019 року транспортного податку. Нагадуємо, транспортний податок сплачується юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (пп. 267.8.1 ПКУ).
Матвієнко В.М., начальник фінансового управління

29.01.2020 (26 переглядів)


Сторінка - 1 з 731